Danmark Først

På billedet: Karsten Holt Larsen var gæst hos TV2 under et debatprogram i forbindelse med kommunalvalget 2013.

Danmark Først er navnet på en liste, der er opstillet til kommunalvalget i Vejle Kommune og til regionsrådet for Region Syddanmark. Den eneste opstillede er Karsten Holt Larsen, der er en kendt højrefløjsveteran. Han har tidligere stået bag listerne Jylland Først og Vejle Først. Det første var også en opstillingsliste til valget i Region Syddanmark og den næste ligeledes til byrådet i Vejle. Karsten Holt Larsen ønsker primært at “gøre op med indvandringen” samt at ”rydde op” i det kommunale embedsværk og blandt de kommunalt ansatte.

Karsten Holt er veteran på det yderste højre. Han har trådt sine barnesko i organisationen Dansk Forum tilbage i 1990erne. Siden var han aktiv på Dansk Fronts forum, og han har stået bag en demonstration under tegning-krisen i 2006, hvor flere aktive nynazister fra hooligangruppen White Pride og medlemmer af Dansk Front deltog.
I forbindelse med kommunal- og regionsvalget i 2013 havde Karsten Holts lister flere særprægede mærkesager. Blandt andet mente Vejle Kommune Først, at samtlige ansatte i Vejle kommune skulle fyres for man kunne få en ”afslutning” på det som Karsten Holt opfattede som ”forvaltningens og de kommunalt ansattes nuværende selvforståelse som politiske soldater af venstreorienteret/socialdemokratisk/kommunistisk observans”.

Foruden foragt for kommunalt ansatte gjorde Vejle Kommune Først sig bemærket ved at kræve ”kriminelle flygtninge”, ”kriminelle indvandrere” og ”kriminelle udlændinge” fjernet fra kommunen. Gerne langt væk fra kommunen for at mindske risikoen for ”kommuneoverskridende kriminalitet”, men skulle det ikke være muligt måtte nabokommunerne tage imod og afhjælpe problemerne i Vejle.

Ved sidste kommunalvalg i 2013 fik Karsten Holt 67 stemmer til byrådet i Vejle, eller 0,1% af de afgivne stemmer og var ikke i nærheden af at blive valgt. Jylland Først fik ved regionsvalget samme år 586 stemmer. Det svarer til 0,1% af stemmerne.

Siden valget i 2013 har Karsten Holt Larsen gjort sig bemærket ved flere lejligheder. Mest opsigt vakte det, da Karsten Holt på Facebook udtalte støtte til de fire drenge fra Ry, der i 2017 kastede en molotov-cocktail på en dreng af afghansk herkomst. Karsten Holt mente, at de var ”frihedskæmpere” og ”modstandsfolk”. Efter hans opfattelse, var de at sammenligne med nationens ”største helte”, som f.eks. Hvidstengruppen, der blev fremhævet til sammenligning i hans udtalelse på Facebook. Efterfølgende blev Ka