Stop Islamiseringen af Danmark

På billedet: Anders Gravers, formand for Stop Islamiseringen af Danmar, taler ved en demonstration i København i 2015.

SIAD opstiller ikke kandidater til hverken kommunalvalget eller regionsrådsvalget i 2017

Stop Islamiseringen af Danmark (SIAD) er en aktivistisk anti-muslimsk forening med base i Nordjylland. SIAD ser sig selv som en ”modstandsbevægelse”, hvis fremmeste formål er at bekæmpe den ”snigende islamisering” af Danmark, som efter SIAD’s opfattelse pågående finder sted.

SIAD blev startet tilbage i 2005 med det konkrete formål, at opnå valg til byrådet i Aalborg. Partiet formåede dog kun at få støtte fra 1,2% af vælgerne og opnåede ikke valg. Siden har SIAD uden held forsøgt sig med opstilling ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2013. Formand, Anders Gravers, stillede op for SIAD i Jammerbugt kommune og fik sølle 99 stemmer, svarende til 0,4% af de afgivne stemmer. SIAD og Anders Gravers måtte i samme ombæring opgive, at stille op til regionsrådet da foreningen ikke havde styr på de nødvendige underskrifter, det kræver for at blive opstillingsberettiget. Foruden formanden stillede Jens Tirsvad op som kandidat i Horsens kommune. Her lykkedes det at få 173 stemmer, ligeledes svarende til 0,4% af stemmerne. SIAD forsøgte desuden at stille op i Randers, men måtte opgive projektet da kandidaten, Jimmy Andersen Kirkegaard, trak sig, da han ikke mente, der var problemer med alle muslimer.

Foreningens helt centrale skikkelse, ubestridte leder og talsmand er slagteren, Anders Gravers, fra Nordjylland.  SIAD har som erklæret formål, at blive en landsdækkende forening, men har aldrig rigtigt formået at slå rødder udenfor hjemmebanen i Nordjylland.

SIAD er mest i kendt i offentligheden for sin aktivistiske tilgang til politik. SIAD benytter sig af aktiviteter på gaden for at fremme sin anti-muslimske dagsorden. SIAD prøver igennem aktioner, demonstrationer og happenings at skabe opmærksomhed omkring sin tilstedeværelse. Aktiviteterne har ofte et provokerende udtryk. Eksempelvis morgenvækning med indkaldelse til bøn på arabisk af Roskildes borgmester i forbindelse med en SIAD demonstration i byen i sommeren 2017.

Gadeaktiviteter er dog ikke SIAD’s eneste kommunikationsvej. Foreningen benytter sig ligeledes af såkaldt ”almindelig folkeoplysning” i form af blogs, læserbreve, foldere og aktive Facebook-sider. SIAD har således en aktiv Facebook-side. Det samme har lederen, Anders Gravers. Det er dog langt overvejende de udadvendte gadeaktiviteter som SIAD i nogen grad er lykkedes med at trænge igennem med.

I 00’erne forsøgte SIAD at opbygge et ungdomsnetværk ved navn Holger D. Rekrutteringen til gruppen skete primært igennem det uofficielle fanmiljø i Aalborgs fodbold- og ishockeymiljø. Iblandt de rekrutterede var flere nynazister med voldsdomme på samvittigheden. Unge voldsberedte aktivister har desuden ageret vagtværn i forbindelse med flere af SIAD’s arrangementer.
Derudover har organisationen over tiden forsøgt sig med samarbejde med andre højrefløjsorganisationer. Det drejer sig især om Michael Ellegaards Frit Danmark, men også Frie Danske Nationalister, Danish Defence League og Kalundborg-gruppen Right Wings har været inde i varmen.